Brand!a – tarinallisen yritysviestinnän asiantuntija

Yrityksen tarina on usein polveileva ketju tapahtumia, ja tietoa yrityksen vaiheista tallentuu jatkuvasti eri kanaviin ja ihmisten mieliin. Eri aikakausien, vaihtuvien avainhenkilöiden ja kiireen takia tärkeät tiedonmuruset saattavat kuitenkin unohtua tai kadota jopa kokonaan. Me viestintätoimisto Brandiassa rakennamme keskeisistä tiedonjyvistä merkityksellisen tarinan koko organisaatiosi yhteiseksi muistiksi.

Kun menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus puetaan mieleenpainuvaksi tarinaksi, yritys voi hyödyntää omaa tarinaansa tai sen osia aina markkinointiviestinnästä sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Tarinallistamiseen kannattaa uskoa, sillä siinä on yllättävää voimaa.

Jokaisen yrityksen tarina on uniikki – otetaan siitä kaikki ilo irti.

Tarinalla on monta muotoa ja viestintäkanavaa: se voi olla kirjaksi painettu historiikki asiakkaita ja sidosryhmiä varten, yrityksen sisäiseen viestintään tarkoitettu perehdyttämistarina verkossa, työkalu organisaation toiminnan ymmärtämiseen tai vaikkapa virtuaalilasien välityksellä koettava kokonaisuus yrityksen vaiheista. Oivaltavassa viestinnässä vain mielikuvitus on rajana, ja siksi haluamme hyödyntää tarinankerrontaa ennakkoluulottomasti – oli media mikä hyvänsä. Elävästi kerrottu tunteita herättävä tarina jää mieleen ja luo yrityksellesi sellaisen kosketuspinnan, jota on muuten vaikea saavuttaa.

Tarinoista on moneksi

Tehokas tarinankerronta taipuu organisaatioviestinnän erilaisiin tarpeisiin. Vaikka kyseessä olisi kansainvälinen pörssiyritys, paikallisesti kasvava pk-yritys, julkisen sektorin laitos, valtakunnallisesti toimiva järjestö, kaupunki tai kunta, samat tarinallisuuden lait pätevät tilanteessa kuin tilanteessa. Tuotamme erilaisia tarinoita markkinoinnin ja muun viestinnän tueksi tutkimalla organisaation historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Räätälöimme aina jokaisen palvelukokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Lopputulos voidaan rakentaa pienemmistä toteutuksista tai laajemmasta paketista. 

 

Kyseessä voi olla vaikkapa blogikirjoitus, sosiaalisen median päivitys, asiakaslehden kirjoitus, asiakkaille lähetettävä säännöllinen kirje, sähköposti tai tiedote. Valmis tarina voidaan saattaa myös viestiksi verkkosivuille tai artikkeliksi lehteen. Voimme myös muovata sen esimerkiksi organisaation sisäisen koulutuksen materiaaliksi tai markkinoinnin tueksi. Mahdollisuuksia on myös taivuttaa visuaalisesti vaikuttava tarina viraaliksi videoksi, lukijaystävälliseksi e-kirjaksi tai näyttäväksi kuvakirjaksi.

Toteutamme menneisyyden merkitykseen sukeltavan yritystarinan, joka kertoo arvokasta tietoa yrityksen taustoista. Katsomme yrityksen historiaa tulevaisuuden silmin. Syvällinen tarina sopii käytettäväksi niin myynnin, markkinoinnin kuin koulutuksenkin tukena.

 

Tarinankerronnassa edes taivas ei aseta rajoja – ota yhteyttä niin tarinoidaan yhdessä lisää!