Miksi juuri tarinallinen viestintä kannattaa?

Lyömme viidestä markasta vetoa, että olet törmännyt mediassa listoihin, joiden on ollut tarkoitus mullistaa maailmasi: 15 vinkkiä, kuinka nukut yösi kuin murmeli tai 10 keinoa, joilla saat elämänlaatusi galaktisiin sfääreihin. Koska listat tunnetusti ovat tehokkaita, mekin teimme omamme – sellaisen ihan virallisen ja asiallisen. Olemme jo aiemmissa blogikirjoituksissamme käyneet läpi tarinantuotannon eri vaiheita ja osa-alueita, joten tiivistämme nyt pähkinänkuoreen, miksi ja miten yrityksesi kannattaa panostaa juuri tarinalliseen viestintään. Ja tämä ei ole humpuukia vaan täyttä asiaa.

Tarinallisessa viestinnässä ei käytännössä ole rajoja ja se toimii valtavan moneen tarkoitukseen, kuten vaikkapa markkinointiin, brändäämiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja muuhun sidosryhmäviestintään. Jos et vielä täysin vakuuttunut, niin jysäytetään tähän nyt kymmenen erilaista näkökulmaa tarinallisen viestinnän vetovoimasta ja vaikuttavuudesta:

1. Tarinallistamalla loihditaan positiivisia mielikuvia ja rakennetaan yrityksesi brändiä. Tarina on oiva keino muodostaa ihmismieleen myönteisiä ajatuksia helposti lähestyttävällä tavalla. Kun esimerkiksi markkinoinnin apuna käytetyt tarinat ovat synnyttäneet yritykselle laajaa positiivista tunnettuutta, toimiva brändi on valmis.

2. Tarinallistamalla esitellään tuotteitasi ja palveluitasi yrityksesi omalla tyylillä. Tarinoita voi siis hyödyntää yrityksesi liiketoiminnan vahvistamiseen. Tällöin tarinoihin kannattaa ottaa eväitä yrityksen omasta identiteetistä: mikä yritykselle on ominaista, millä se erottuu, millainen viestintätyyli tukee identiteettiä.

3. Tarinallistamalla hiotaan ja viilataan yrityksesi sisäistä ja ulkoista viestintää houkuttelevammaksi. Erilaisille tekstityypeille ja -lajeille on tarpeensa, niin kevyille henkilöjutuille kuin asiapitoisille tutkimuksille. Jos tarinallinen viestintä sopii tarkoitukseensa, se voi olla kiinnostavampi kuin puiseva asiateksti. Tarinoihin voi tukeutua niin yrityksen omassa sisäisessä organisaatioviestinnässä kuin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa viestiessä.

4. Tarinallistamalla tehdään laadukasta sisällöntuotantoa eri medioissa. Tarinat edustavat laatua, kun ne toteutetaan oivaltavasti, koukuttavasti ja tunteella. Varsinkin sähköisissä medioissa tarinallinen sisällöntuotanto on tätä päivää. Se toimii monipuolisesti eri kanavissa, koska kokonaisuus voidaan toteuttaa tekstistä, kuvasta ja äänestä – tai vaikka kaikista yhtä aikaa.

5. Tarinallistamalla toteutetaan merkityksellistä markkinointiviestintää. Hyvällä tarinalla on aina jokin arvo tai tärkeys eli se on merkityksellinen. Se voi kantaa merkityksiä, jotka ovat tärkeitä yksilölle tai yleismaailmallisesti. Kun markkinoinnista tehdään merkityksellistä, esimerkiksi kohderyhmään kuuluva potentiaalinen asiakas kokee tuotteen tai palvelun herkemmin ostamisen arvoiseksi.

6. Tarinallistamalla sitoutetaan asiakkaita ja luodaan näin läheisempiä asiakaskontakteja. Tarinat houkuttavat ja koukuttavat – siksi ne ovat niin tehokkaita. Kun asiakas viehättyy ja innostuu yrityksen tarinankerronnasta, se sitouttaa hänet janoamaan aina vain uusia tarinoita. Asiakas on ikään kuin tarrannut koukkuun ja on siten entistä arvokkaampi ja läheisempi kontakti yritykselle.

7. Tarinallistamalla yrityksesi erottuu massasta ja saa kilpailuetua. Vaikka tarinat alkavat olla kovassa huudossa nykyään, kekseliäs tarina on tehokas erottaumiskeino kilpailukentällä. Ja kun erottuu positiivisessa valossa, saa kullanarvoista kilpailuetua muihin nähden.

8. Tarinallistamalla madalletaan ostamisen kynnystä. Kun asiakas sitoutuu ja koukuttuu, ja ennen kaikkea ymmärtää tuotteen tai palvelun merkityksen hänelle itselleen, ostamisesta tulee suoraviivaisempaa. Hyvä tarina hälventää estot ostamisen tieltä ja kannustaa lisäostoksiin. Jos kyseessä on palvelu, sen parissa vietetään helpommin enemmän aikaa.

9. Tarinallistamalla aktivoidaan suosittelua. Kun potentiaalinen asiakas on vakuuttunut tarinasta, hän todennäköisesti kertoo siitä kavereilleen ja tuttavilleen. Hän voi jakaa hauskaa, inspiroivaa ja mielenkiintoista tarinaa myös vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Kun markkinoivaksi viestiksi puetun tarinan jakaa hyvä ystäväsi, uskot häntä luultavasti enemmän kuin yrityksen omaa mainosta.

Artikkelin kuvat: pixabay.com

10. Tarinallistamalla osallistetaan yrityksesi työntekijöitä rakentamaan myönteistä ja viihtyisää yrityskulttuuria. Tarinat yhdistävät ja luovat yhteisöllisyyttä yrityksen henkilöstön keskuudessa. Hyvä tarina on kuin liima, joka sitouttaa työntekijät kohti yhteistä päämäärää. Parhaimmillaan työteho ja työhyvinvointi paranevat.

Tarinoilla siis todella on tehoa. Toki tämä on vasta alkusoittoa sille, millaisen fanfaarin tosielämän yritystarinat kauneimmillaan voivat saada aikaiseksi.

(Lähteenä käytetty Anne Kalliomäen teosta Tarinallistaminen: Palvelukokemuksen punainen lanka)