Aktiivisuudesta asiakas palkitaan

Asiakkaalla on aktiivinen rooli projektissa kuin projektissa, ja siksi haluamme ottaa asiakkaan täysipainoisesti mukaan souviin heti suunnittelu- ja ideointivaiheessa. Linjaamme yhdessä koreografian ja askelmerkit, joilla projekti on tarkoitus valssata. Hahmottelemme muun muassa toteutuksen laajuuden, näkökulman ja tyylin. Ennen kaikkea haluamme, että asiakas pääsee nauttimaan antoisista hetkistä ainutlaatuisten tarinoiden syövereissä.

Jotta prosessi lähtee livakasti vauhtiin, tavallisesti asiakkaan tehtävänä on auttaa etsimään sopivaa lähdemateriaalia. Asiakas kun useimmiten tietää kaikista parhaiten, kenen pöytälaatikoita ja kaappien perukoita on syytä lähteä tutkimaan. Toki mekin nuuhkimme päteviä lähteitä. Käytännössä asiakkaan on myös luontevinta ja kätevintä järjestää haastattelujen yhteyshenkilöt valmiiden kontaktiensa ansiosta.

Kokemuksemme on osoittanut, että asiakkaan kannattaa muodostaa jonkin sortin ydinryhmä yrityksensä henkilöstöstä, joka on tietoinen projektista ja sitoutunut sen saattamiseen valmiiksi. Ensialkuun ryhmä hyväksyy suunnitelman lopputuloksen valmistumisesta ja on tämän jälkeen mukana projektin niissä vaiheissa, kun on tarpeen. Jos projektilla ei ole johtohahmoa tai -ryhmää yrityksen leivistä, homma voi herkästi viivästyä ja valmistua vasta 2080-luvulla.

Asiakkaan tehtävät lisääntyvät, mitä lähemmäs h-hetkeä eli tuotoksen valmistumista edetään. Itse kirjoitus- ja tutkintavaiheessa asiakkaan rooli on pienehkö: tässä vaiheessa tärkeää on pitää kiinni muun muassa haastatteluajoista ja kaikesta muusta sovitusta, kuten käsikirjoituksen lukemisesta ja sen kommentoinnista. Samoin, jos asiakkaan tehtävänä on kuvien toimittaminen, se täytyy tehdä ajoissa, jotta aikataulu ei syyttä suotta venähdä. Sulavassa projektissa vitkutteluun ja vatulointiin ei ole varaa – ei meillä eikä asiakkaalla. Vaikka projekti siis osallistaa myös asiakasta, tarkoituksena on, että asiakas voi keskittyä omaan päivittäiseen yritystoimintaansa täysillä ja me hoidamme varsinaisen työn.

Kun tekstisisältö on valmis, asiakkaan oikeus ja velvollisuus on lukea se kokonaisuudessaan sovitussa ajassa ja tehdä siihen tarvittavat muutosehdotukset. Tässäkin mielessä aikataulussa pysyminen on kaiken a ja o. Jos toimittajan on patistettava asiakasta pysymään aikataulussa, se ei ole kiusantekoa, vaan toimittaja ajattelee vain teoksen etua. Emme halua lisätä asiakkaan työmäärää projektilla (ymmärrämme kiireen ja olemme joustavia), mutta jotta aikataulussa pysytään, on tietyistä raameista pidettävä kiinni.

Loppuviimein asiakas hyväksyy lopullisen käsikirjoituksen ennen taittoa, jos kyseessä on painotuote. On tärkeää, että sisältö, tyyli ja rakenne ovat sopusoinnussa keskenään ja asiakkaan mielestä toivotunlaiset. Tämän jälkeen on syytä vielä kommentoida ja hyväksyä mallivedos ennen lopullista taittoa. Mallivedos näyttää todellisuudessa siltä, miltä lopullinen painotuotekin. Kommentit ovat tervetulleita missä vaiheessa tahansa, kunhan muutoksia pystytään vielä toteuttamaan. Vihonviimeinen hyväksyntä vaaditaan ennen lopullista painoa. Jos taas toteutuksena on jonkinlainen verkkototeutus, yhtä lailla asiakas hyväksyy sen sisällön ja rakenteen ennen julkistamista.

Kun kirja on painossa, voivat peukalot jo hakeutua henkseleiden alle paukuttelua varten. Samalla on kuitenkin syytä alkaa miettiä julkkareita – mikäli kyseessä on kirja –  tai miten digitaalista tuotosta voisi muuten hyödyntää eri tavoin omassa yrityksessä tai organisaatiossa. Yrityksen historian ei soisi jäävän pölyttymään itsekseen kirjaksi tai verkkoon, vaan se on syytä ottaa osaksi jokapäiväistä arkea. Meillä on siihen konstit ja keinot.

Artikkelin kuvat: pixabay.com

Lopulta asiakkaan tärkein tehtävä on olla ylpeä oman organisaationsa ainutlaatuisesta tarinasta ja hienosta menneisyydestä. Vaikka projekti voi ottaa, se myös antaa paljon. Sen voimme luvata – viimeistään sitten, kun kuohuviinimaljat kohotetaan onnistuneen lopputuloksen kunniaksi. Meillä asiakas on aina hyvissä käsissä.