Tarinoista on moneksi

Tehokas tarinankerronta taipuu organisaatioviestinnän erilaisiin tarpeisiin. Vaikka kyseessä olisi kansainvälinen pörssiyritys, paikallisesti kasvava pk-yritys, julkisen sektorin laitos, valtakunnallisesti toimiva järjestö, kaupunki tai kunta, samat tarinallisuuden lait pätevät tilanteessa kuin tilanteessa. Tuotamme erilaisia tarinoita markkinoinnin ja muun viestinnän tueksi tutkimalla organisaation historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Räätälöimme aina jokaisen palvelukokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa. Lopputulos voidaan rakentaa pienemmistä toteutuksista tai laajemmasta paketista. Alla on muutamia esimerkkejä palveluistamme.

Tarinan tuomaa

Kyseessä voi olla esimerkiksi blogikirjoitus, sosiaalisen median päivitys, asiakaslehden kirjoitus, asiakkaille lähetettävä säännöllinen kirje, sähköposti tai tiedote. Kirjoitus syntyy tausta-aineistoon tutustumisen, puhelinhaastattelun ja luovan kirjoitustyön tuloksena.

Tiivistä tarinaa

Tiivistämme yrityksen vaiheet nopeasti luettavaan muotoon. Tarina syntyy tausta-aineistoon tutustumisen, haastattelupäivän ja luovan kirjoitustyön tuloksena. Valmis tarina voidaan saattaa viestiksi verkkosivuille tai artikkeliksi lehteen. Voimme myös muovata sen esimerkiksi organisaation sisäisen koulutuksen materiaaliksi tai markkinoinnin tueksi.

Tarina taipuu

Taivutamme visuaalisesti vaikuttavan tarinan viraaliksi videoksi, lukijaystävälliseksi e-kirjaksi tai näyttäväksi kuvakirjaksi. Tarina syntyy tausta-aineistoon tutustumisen, yhden haastattelupäivän, kuvien valinnan ja luovan työn tuloksena. Rakennamme tarinan yhdessä määritellyin ehdoin ja takaamme tyytyväisyytesi. Emme laske hyväksytyskertoja, vaan panostamme lopputulokseen.

Koukuttava kertomus

Toteutamme menneisyyden merkitykseen sukeltavan yritystarinan, joka kertoo arvokasta tietoa yrityksen taustoista. Katsomme yrityksen historiaa tulevaisuuden silmin. Syvällinen tarina sopii käytettäväksi niin myynnin, markkinoinnin kuin koulutuksenkin tukena. Kertomus syntyy tausta-aineistoon tutustumisen, haastattelupäivien, arkistojen tutkimisen, kuvien valinnan ja luovan kirjoitustyön tuloksena.

Tarinankerronnassa edes taivas ei aseta rajoja – ota yhteyttä niin tarinoidaan yhdessä lisää!